Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en lösning som passar dig.

 

Renovera villa

Renovera villa är ett större projekt som behöver planering. När man börjar med att planera inför att renovera villa så är det viktigt att man kartlägger husets historik noga, främst beroende på kommunens detaljplan. Varje byggnation kan man hitta i Byggnadsnämndens arkiv, men man kan även fråga grannar efter foton eller tidigare ägare.

Renovera villa som ger effektiva kostnadsbesparingar

Att prata med en arkitekt eller byggnadsantikvarie som kan ge råd över vad som är typiskt för byggnaden är ofta att rekommendera.

Det förenklar för dig och ditt projekt när du skapar både planlösning och gestaltning som passar just dina behov. En arkitekt eller byggnadsantikvarie kan även se dina möjligheter med husets förutsättningar

Dagens standard i renoveringen är kanske inte alltid så lätt att genomföra och man bör se till att det sker så pass varsamt som möjligt att renovera en villa som är ett par år på nacken.

Renovera äldre villa

Varje typ av äldre byggnationer har rum som ger samband, men även mått och volymer av rum som bör bevaras vid en renovering. Vid varje om och/eller tillbyggnader som är gjorda genom åren kan det innebära en successiv förfulning som går att åtgärda genom att renovera enligt den tidstypiska stilen som huset har sedan tidigare.

Utöver detta så utför vi på Dagens Bygg varsam renovering av byggnader med stort kulturhistoriskt värde där bör varje detalj underhållas med beprövade material och metoder för att renovera villa.